Ambulance je smluvním zařízením pojišťoven:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Revírní bratrská pokladna (213)

Pojištěnci smluvní pojišťovny mají péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. K vyšetření je potřeba mít žádanku od ošetřujícího lékaře.

O smlouvách s dalšími pojišťovnami jednáme. Pro klienty nesmluvních pojišťoven nabízíme služby za přímou platbu dle ceníku. Žádanka není nutná.

Psychologické a neuropsychologické

vyšetření

(cena je orientační, závisí na rozsahu a délce trvání vyšetření)

  • vyšetření paměti a ostatních schopností 

  • vyšetření osobnosti klienta

  • zpracování nálezu, napsání zprávy

  • rozbor výsledků s klientem

  • návrh programu paměťového tréninku

  • návrh psychoterapie

3000 Kč

Individuální psychoterapeutické sezení

  • v individuálních případech cena dohodou

Paměťový (kognitivní) trénink

700 Kč/50 min

Neuropsychologická supervize

  • u skupinové supervize cena dohodou

700 Kč/50 min

700 Kč/50 min

Platbu můžete uskutečnit hotově nebo předem na účet19-8668820267/0100 

Dohodnutý termín terapie je možno zrušit bez poplatku do 24 hodin (pracovní dny) před začátkem sezení.  Poté je účtován storno poplatek v plné výši.

Olomoucká 29, Brno 618 00   

tel.:  776 001 363