"Mozek? To je můj druhý nejoblíbenější orgán.“ 

Woody Allen

Neuropsychologické vyšetření

Individuální přístup v bezpečném prostoru důvěry a loajality.

Profesní znalosti a zkušenosti z mnohaleté klinické praxe ve fakultní nemocnici.


Aktivní účast v celoživotním vzdělávání, využití aktuálních diagnostických metod a informací z oboru.

Olomoucká 29, Brno 618 00   

tel.:  776 001 363